Etiketlenen üyelerin listesi

Cin (üç harfliler)

Cin Cin kelimesi Kuran-ı Kerimde 22 kez geçmektedir. Cin, Kuran örfünde, doğası gereği insan duyularına karşı örtülü olan şuur ve irade sahibi bir varlıktır. İnsan gibi sorumludur, ahirette de diriltilecektir. Tıpkı insan gibi itaakâr, âsi, mümin, kâfir vs. olabilir. Hulasa insanla omuz omuzadır. Tek farkı, insanın hissedilebilmesi, onunsa hissedilememesidir. Bunun dışında başka bazı farklar da olabilir. Cinnet, cin demektir: Cinlerden ve insanlardan. (Hûd 119). Sıhâh ve Kâmûsta, Cin

Bu konu 1652 kez görüntülendi ve 1 yorum aldı ...
Bu Konuya abone ol…

+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
 1. #1
  Durumu:
  Çevrimdışı
  fatken - ait Kullanıcı Resmi (Avatar) Katılımcı Üye
  Üyelik tarihi
  21 Mart 2012
  Yer
  İstanbul
  Cin (üç harfliler)

  Cin


  Cin kelimesi Kuran-ı Kerimde 22 kez geçmektedir.

  Cin, Kuran örfünde, doğası gereği insan duyularına karşı örtülü olan şuur ve irade sahibi bir varlıktır. İnsan gibi sorumludur, ahirette de diriltilecektir. Tıpkı insan gibi itaakâr, âsi, mümin, kâfir vs. olabilir. Hulasa insanla omuz omuzadır. Tek farkı, insanın hissedilebilmesi, onunsa hissedilememesidir. Bunun dışında başka bazı farklar da olabilir.

  Cinnet, cin demektir: Cinlerden ve insanlardan. (Hûd 119). Sıhâh ve Kâmûsta, Cin taifesinden şeklinde de söylenmiştir.


  1. Cinler ve insanlar, yeryüzünün çok değerli iki varlığıdır [sakalân]. Rahman suresinin ayetleri incelendiğinde otuzdan fazla defa tekrarlanan [private] Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? ifadesiyle cinler ve insanların muhatap alınmış olması bunu gösterir. Bu surede dünya ve ahiret nimetleri ve azabı defalarca tekrarlandıktan sonra yukarıdaki ifadenin kullanılması, dünya ve ahiretin bu varlıkların her ikisi için de olduğunu ortaya koymaktadır. Bu meseleyle ilgili olarak Rahman suresine ve anlamına bakılmasında yarar vardır. Ayrıca Kuranda Cin adıyla bir sure vardır ve çok dikkat çekicidir.

  2. Cin ateşten (özel bir enerji ve ısı) yaratılmıştır. Tıpkı insanın tedricen topraktan yaratılması gibi. Andolsun insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Ve cinleri de daha önce nüfuz eden bir ateşten (semûm) yaratmıştık. (Hicr 26-27)

  Ayette geçen semûm, nüfuz eden anlamına gelmektedir. Ayete göre cin, insandan önce yaratılmıştır. Başka bir ayette şöyle denmektedir: Cini de bir ateş karışımından (mâric) yarattı. (Rahman 15). Merc, karışım demektir. Cinlerin hakikatini bilmiyorsak da ayetlerden anlıyoruz ki, bilinmeyen bir enerji ve ateşten yaratılmışlardır.

  3. Cin, insan gibi amellerle yükümlüdür. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zâriyat 56)
  Kıyamet günü cinlere ve insanlara Size peygamber gelmedi mi? Sizi bu günden sakındırmadılar mı? diye sorulacaktır. Herbiri kendi küfrüne şahitlik edecektir: Ey cin ve insan topluluğu. İçinizden size ayetlerimi okuyan ve kavuştuğunuz bu gün hakkında sizi ikaz eden elçiler gelmedi mi? Onlar, nefislerimize karşı şehadet ederiz derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kafir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şahitlik ettiler. (Enâm 130)

  Ayet, cinlerin mükellef oldukları ve Allahın huzurunda sorumlu bulundukları konusunda çok açıktır. Tıpkı insanlar gibi kafir olurlar ve kendilerine gönderilmiş peygamberleri vardır (sizden elçiler). Cin suresine, Ahkaf suresi 29-32. ayetlere ve diğer ayetlere müracat edildiğinde görülecektir ki, Hz. Peygamber (sav) onların da peygamberidir.

  4. Cinlerin günahkarları ve kafirleri de insanlar gibi cehennemliktirler ve azaba uğrayacaklardır. Andolsun cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık. Kalpleri vardır, bununla kavrayıp anlamazlar… İşte bunlar gafil olanlardır. (Araf 179) Yine buna benzer iki ayet daha vardır: Andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan tümüyle dolduracağım. (Hud 119), Benden çıkan söz gerçekleşecektir. Andolsun cehennemi cinlerden ve insanlardan tümüyle dolduracağım. (Secde 13)

  5. Cinler de insanlar gibi ölür ve ortadan kalkarlar. Bir topluluğun yerini başka bir topluluk alır. Cinler ve insanların kendilerinden önce geçmiş ümmetler üzerine sözü hak oldu. Çünkü onlar hüsrana uğrayan kimselerdi. (Fussilet 25). Geçmiş ümmetler ifadesi, cin ümmetlerinin insan toplulukları gibi ortadan kalktığını göstermektedir. Tıpkı şu ayette ifade edildiği gibi: İşte bunlar, cinler ve insanların kendilerinden önce geçmiş ümmetlerin üzerine sözün hak olduğu kimselerdir. (Ahkaf 18). Araf 38de aynı şeyden sözedilir.

  6. Cinler bizi görürler ama biz onları göremeyiz. Ademoğullarını şeytandan ve ona tabi olanlardan sakındırma hakkında şöyle denmektedir: Çünkü o ve taraftarları, sizin göremeyeceğiniz yerden sizi görür. (Araf 27). İblis hariç hepsi secde etti. O, cinlerdendi. (Kehf 50) ayetinin hükmüne göre İblis cinlerdendir ve özel bir tür değildir. Bu konudaki bilgiler için Şeytan maddesine bakılabilir.

  7. Cinler, insanlar gibi çalışırlar. Çalışacak güçleri vardır. Hz. Süleyman, onları Allahın emriyle kendine tabi kılmıştı. Onlar da Hz. Süleyman için çalışıyorlar; saraylar, heykeller ve büyük kaseler yapıyorlardı. Onun eli altında Rabbinin izniyle çalışan bir kısım cinler vardı… Ona, dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanaklar ve yerinden sökülemeyen kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükrederek çalışın. (Sebe 12-13)

  Neml suresi 17-39. ayetler arasında Hz. Süleymanın Sebe ülkesine ordu göndermesi nakledilmiştir. Burada, cinlerden bir grubun onun ordusunda yeraldığı belirtilerek cinlerden bir ifritin şöyle dediği aktarılır: Ben kraliçenin tahtını, sen yerinden kıpırdamadan sana getiririm. Enbiya suresi 82. ayette de bundan sözedilmektedir.
  “Bir kimse sonsuza dek, herkes ise bir süre kandırılabilir; fakat herkes sonsuza dek kandırılamaz.”

  Abraham Lincoln

 2. #2
  Durumu:
  Çevrimdışı
  fatken - ait Kullanıcı Resmi (Avatar) Katılımcı Üye
  Üyelik tarihi
  21 Mart 2012
  Yer
  İstanbul
  CİNLER VE ŞEYTAN  İNSANLARIN PEYGAMBERİ CİNLERİNDE PEYGAMBERİDİR


  Cin denilen varlıkları Allah (cc) yaratmış ve tıpkı insanlar gibi kendisine kul olma sorumluğu yüklemiştir. Doğum, çocukluk, yetişkinlik, yaşlılık, ölüm, kıyamet, ahiret, hesap, cennet, cehennem gibi kavramlar cinler içinde vardır.

  "Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık. Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık."
  Hicr suresi 26,27

  "Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım."
  Zariyat suresi 56

  "Andolsun ki, cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha şaşkındırlar. İşte o gafiller ancak bunlardır." Araf suresi 179

  "Ey cin ve insan topluluğu, size ayetlerimizi anlatan ve bu gününüzün (ahiret) geleceğini haber veren peygamberler gelmedi mi?" Onlar: "Ey Rabbimiz, biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz." diyecekler." Enam suresi 130


  CİNLER KENDİLERİNİ ANLATIYOR

  "Bir de şu vakti anlat, hani cinlerden bir takımını Kur'an dinlemek üzere sana göndermiştik. Onu dinlemeye geldiklerinde: "Susun, dinleyin!" dediler. (Dinleme) bitirilince de dönüp uyarmak üzere kavimlerine gittiler." Ahkaf suresi 29

  "De ki: "Cinlerden bir grubun (Kur'an'ı) dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolundu: "İnan olsun biz acaip bir Kuran dinledik. Doğru yola iletiyor. Biz de ona iman ettik, Rabbimize hiç kimseyi ortak koşmayacağız... Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların istilalarını artırıyorlardı..Doğrusu biz o göğü yokladık da onu kuvvetli muhafızlar ve atılmaya hazır ateşin aleviyle doldurulmuş bulduk. Doğrusu biz dinlemek için onun bazı mevkilerinde otururduk. Fakat şimdi her kim dinleyecek olursa, kendisini gözetleyen bir alev buluyor.

  Doğrusu biz bilmiyoruz, o yeryüzündeki kimselere bir kötülük mü arzu edilmiştir, yoksa Rableri onlara bir hayır mı dilemiştir. Doğrusu bizler: Bizlerden iyi olanlar da var, olmayanlar da var. Dilim dilim tarikatlar olmuşuz...Ve doğrusu bizler: Bizlerden müslümanlar da var, bizlerden haksızlar da var. Müslüman olanlar, işte onlar doğru yolu arayanlardır. Ama haksızlar, cehenneme odun olmuşlardır!" Cin suresi 1...15


  ŞEYTAN MELEK DEĞİL CİNDİR

  "Yine o vakti hatırla ki, meleklere: "Adem için secde edin!" demiştik, hemen secde ettiler, ancak İblis cinlerden idi Rabbinin emri dışına çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve soyunu kendinize dost mu ediniyorsunuz? Onlar size düşman iken!" Kehf suresi 50

  CİNLER İNSANLARI GÖRÜRLER ANCAK İNSANLAR CİNLERİ GÖREMEZLER

  "Ey Adem oğulları, şeytan nasıl ki, anne-babanızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için cennetten çıkardıysa sakın sizi de belaya uğratmasın! Çünkü o ve yandaşları sizleri, sizin kendilerini göremeyeceğiniz yönden görürler." Araf suresi 27

  CİNLER GAYBI BİLMEZLER

  "Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Sabah gidişi bir aylık akşam dönüşü bir aylık yol idi... Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı...Onlar,(cinler) ona mihraplar, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı, şükür için çalışın! Kullarım arasında şükreden azdır.

  Sonra onun (Süleyman) ölümüne hükmettiğimizde onlara onun ölümünü sezdiren olmadı, yalnız bir güve (böceği) dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple yere yıkıldığında (öldüğü) besbelli oldu ki, eğer cinler gaybı bilselerdi, o horlayıcı azap içinde bekleyip durmazlardı." Sebe suresi 12...14

  "Doğrusu biz bilmiyoruz, o yeryüzündeki kimselere bir kötülük mü arzu edilmiştir, yoksa Rableri onlara bir hayır mı dilemiştir." Cin suresi 10

  Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir:

  «Allah Tealâ Hazretleri, göklerde emrini verince melekler, O'nun buyruğuna boyun eğerek kanatlarını çırparlar ve sert kaya üstünde zincir sesine benzeyen bir gürültü çıkarırlar. Kalblerinden korku gi*dince derler ki, Rabbiniz ne buyurdu? Meleklerin büyükleri cevab verir:

  — Allah, hak ve gerçek olanı buyurdu. Allah yücedir, uludur. Bu arada kulak hırsızlığı yapanlar, bu sözleri işitirler. Bu kulak hır*sızlığı yapan (cinler) şöyle, bir diğerinin üstünde halkalanırlar. Bazen işiten, aldığı haberi arkadaşına iletmeden önce şa*hap (akanyıldız) yetişerek onu yakar. Bazen de kendisine şahap isabet etmeyip aldığı haberi peşindekine ve o da altında bulunana ileterek haberi zincirleme dünyaya ulaştırırlar. Sonra bu haber sihirbazın ağzına atılır. Sihirbaz (kâhin) da yüz tane yalan ekleyerek haberi yayar ve yüzde biri doğru çıkınca da insanlar, falan ve filan gün, şöyle ve şöyle olacağını bize bildirmemiş miydi? İşte doğru çıktı, derler. Doğru çıkan ise gökten işitilen söz (haber) dür.»

  Mütercim ;

  Hicir sûresinde: «Biz, gökleri (Allah'ın rahmetinden) kovulmuş şeytandan koruduk. Ancak Kulak hırsızlığı eden olursa onu parılda*yan bir şahap (ağma) kovalar.» (Hicr: 17-18) mealindeki ayeti kerimenin tefsiri olan bu hadis-i şerif münasebetiyle denilmektedir ki: -Önceleri şeytanlar göğe çıkarak haber çalıp yeryüzüne inerler ve aldıkları bu haberleri kâhinlere ve dostlarına verirlerdi. Bu şeytan*lar, Hazreti îsâ Aleyhisselâm'ın doğumundan sonra göklerin üç ka*tından kovuldular. Sonra Peygamberimizin doğumundan itibaren de, yakıcı bir şahap ile kovalanarak kehanet ve sihirbazlık kapıları ka*panmış oldu.
  (Zübdetül Buhari 1139)


  CİNLERİN ERKEK VE DİŞİLERİ VARDIR, ÇOĞALIR, YERLER İÇERLER

  Ebû Hüreyre'den (Radıyalîahu Anh) rivayet edilmiştir:
  Ebû Hüreyre, Peygamber Sallallahü Aleyhi ve Sellem'in bera*berinde bulunuyor ve abdest için su matrasını taşıyordu. Hazreti Pey*gamber taharet için uzaklaşınca, Ebû Hüreyre su matrasını alarak Hazreti Peygamberi takib etti. Bunu fark eden Hazreti Peygamber:
  «Bu (peşimden gelen) kimdir?.» buyurdu. Ebû Hüreyre;

  — Ben, Ebû Hüreyre'yim, diye cevab verdi Resûl-i Erkrem: «Bana birkaç taş getir, onlarla temizleneyim. Ancak kemik ve te*zek getirme.» Ebu Hüreyre der ki;
  — Kemik ve tezeğin nesi var? diye sordum. Peygamber Sallalla-hu Aleyhi ve Sellem bana cevaben şöyle buyurdu:

  «Onlar (kemik ile tezek) cinlerin yemeklerindendîr. Nitekim ba*na Nasibin beldesinin cinlerinden bir heyet geldi. Onlar ne iyi cinlerdi, Benden azık ve yiyecek istediler. Ben de onlar için Allah'a dua ettim ki, rastladıkları her kemik ve tezeğin üstünde behemehal bir yiyecek bulsunlar.» (Zübdetül Buhari 1031)

  CİNLER YERDEDE GÖKTEDE BULUNABİLİR GEZEBİLİRLER

  "Doğrusu biz o göğü yokladık da onu kuvvetli muhafızlar ve atılmaya hazır ateşin aleviyle doldurulmuş bulduk. Doğrusu biz dinlemek için onun bazı mevkilerinde otururduk." Cin suresi 9


  CİNLERİN ŞEYTANLAŞMIŞ OLANLARI İNSANLARA VESVESE VERİP KANDIRMAYA ÇALIŞIR

  "De ki: "Sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümdarına,
  insanların İlahına; o sinsi vesvesecinin şerrinden, ki, insanların sinelerine vesvese verir durur. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)." Nas suresi


  "Doğrusu insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınırlardı da onların istilalarını artırıyorlardı." Cin suresi 6

  "Onlardan (insanlardan) gücünün yettiğini sesinle yerinden oynat; süvarilerin ve piyadelerinle üzerlerine bas gürültüyü; mallarına, evlatlarına ortak ol ve onlara vaadlerde bulun. Fakat şeytan onlara bir aldanıştan başka ne vaad eder?
  Doğrusu o benim kullarım yok mu, senin onlar üzerine hiçbir saltanatın yoktur!" İsra suresi 64,65

  "İş bitince şeytan da der ki:" Allah size gerçek olanı va'detti; ben de bir va'd yaptım, size karşı yalancı çıktım! Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu; ancak sizi çağırdım, siz de bana uydunuz; o halde beni kınamayınız, kendinizi kınayınız!" İbrahim suresi 22


  "Şeytan damarlarınızdaki kanda dolaşır." Buhari

  (Bu hadisde şeytanın vesvese vererek insanı kandırmada ne kadar etkili olduğu vurgulanmaktadır. Türkçemizdede biri tarafından kandırılan kişi "kanıma girdi" ifadesini zaman zaman kullanmaktadır.)


  Cinlerin var oluşu ayet ve hadislerle sabit olduğundan "cin yoktur" diyen bir insan eğer Müslümansa Allah'ın ayetlerini inkar ettiği için küfre girmiş olur.


  Orhan Özdağ
  “Bir kimse sonsuza dek, herkes ise bir süre kandırılabilir; fakat herkes sonsuza dek kandırılamaz.”

  Abraham Lincoln

+ Cevap Ver

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Bu Konudaki Etiketler

Bu Konuyu Paylaşın !

Bu Konuyu Paylaşın !

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Hakkımızda
Siyasethane.com 2012 yılından itibaren yayın hayatına başlamış ve siyaset alanında bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler ile ülke meseleleri hakkında tartışma yürütmektedir.
Yararlı Link
Forum Kuralları
Bizi Takip Edin
Siyasethane.com
Türkiye'nin Lider Siyaset Forumu
vBulletin Theme Developer By netr0n